Gyakori kérdések és válaszok számlálóbiztosnak

A munkádat megkönnyítendő összegyűjtöttük a lekérdezés eddigi tapasztalatai alapján a leggyakrabban felmerülő kérdéseket és a legbiztosabb válaszokat:

1. Olyan címek is jelennek meg összeírandónak (a térképen pirossal jelölve), amelyeket már nem kell összeírni, sikeresen válaszoltak az első szakaszban. Mi ezekkel a teendő?

A dupla címek kiszűrését – reményeink ellenére - egyelőre nem oldották meg központilag. Ezért a számlálóbiztosokra hárul a feladat, hogy ezeket a dupla címeket ellenőrizzék. Hogyan lehet ez megtenni? A terepen dolgozók tapasztalatai alapján három megoldás körvonalazódik:

  1. Az összes cím újra lejárása terepen. A tablet kezdőlapján (Crează nou, Create new) oldalon az RPL2021 (v1) címek felkeresése, abban az esetben is, ha megjelennek a z_Autorecenzare címeknél is. Amennyiben az ott lakóknak van igazolása arról, hogy mindenki részt vett az online szakaszban, akkor a kérdőív elméletileg lezárható. A személyi számok (CNP-k) alapján mi is ellenőrizhetjük a kérdőívek érvényességét a https://dovrec.insse.ro/ A módszer előnye, hogy felfedezhetünk olyan személyeket, akik kimaradtak, illetve pótolhatjuk a hiányt, ha vannak olyan önkitöltők, akiknek érvénytelen volt a kérdőívük. A hátrány az, hogy sokat kell önszorgalomból járni, illetve a lakás és épület kérdőívekről maguk a lakosok nem tudják megmondani, hogy helyesen lett-e kitöltve.
  2. Ellenőrzés a tableten megjelenő adatok alapján. A tablet kezdőlapján (Crează nou, Create new) oldalon az RPL2021 (v1) címeket egyenkénti összevetése a z_Autorecenzare (v2) címekkel. Megkeressük, hogy az RPL2021 xyz cím megtalálható-e a z_Autorecenzare xyz címként is (a két cím között valószínűleg van minimális eltérés, e miatt jelennek meg duplán). Ha létezik, a z_Autorecenzare xyz címnél a függőleges három pontra kattintva megnézzük, hogy a lakáskérdőív kitöltésre került-e, illetve hány személy regisztrált, és közülük hánynak van valid kérdőíve. Ha a lakáskérdőív ki van töltve és minden regisztrált személynek a kérdőíve érvényes, akkor elméletileg lezárható az RPL2021 xyz cím.
  3. Ellenőrzés a statisztikától kapott excel adatbázisok alapján. Ha kaptunk ilyen táblázatokat, akkor az segít ellenőrizni az önkitöltés eredményét. Vagy a „sector kérdőívek adatbázisában” vagy a „siruta kérdőívek adatbázisában” kell megtaláljuk a címet, és ott írja, hogy mi a helyzet. Ha az AUTO_P (személy), az AUTO_LC (lakás) és az AUTO_C (épület) oszlopok értéke 1, illetve a DIF_AUTO_GOSP (regisztrált és önkitöltött személyek különbsége) 0, akkor a lakás és a személyek is rendben vannak, elméletileg lezárható az RPL2021 xyz cím.

Gyakorlatilag is lezárhatók, beküldhetők ezek az esetek?

Ez a megyei statisztikai igazgatóságtól függ, mindenképpen kérdezzük meg a főrecenzorunkat, koordinátorunkat, supervizorunkat – akivel tartjuk a kapcsolatot a statisztikától. Két gyakorlat van jelenleg:

  1. Az esetek lezárása a tableten. Ha az önkitöltés sikeres volt, akkor megnyitjuk az RPL2021 xyz cím kérdőívét, és lezárjuk: azt az opciót választjuk, hogy „Sub-sectiunea Informații despre locuință este completat din auto-recenzare” és „Toți membrii gospodăriei s-au autorecenzat”.
  2. Papíron rögzíteni. Van, ahol egyelőre nem fogadják el az RPL2021-es kérdőívek lezárását abban az esetben sem, ha az önkitöltés során minden kérdőív érvényes volt. Ilyen megyékben a számlálóbiztosok papírra vezetik (a legtöbb esetben a körzet címeit tartalmazó, kinyomtatott táblázatba), hogy melyik címen mi a helyzet.

A szűrés lényege, hogy azonosítani tudjuk azokat a címeket, ahol egyáltalán nem volt önkitöltés, vagy pedig hiányos volt az önkitöltés. Egyes megyékben a duplák összevetést elvégzik a főrecenzorok vagy a koordinátorok.

Ha az ellenőrzés során az derül ki, hogy az önkitöltés hiányos volt – például a tableten a z_Autorecenzare címnél az látszik, hogy a lakás kérdőíve hiányzik, vagy nincs minden személynek érvényesített kitöltése, avagy ha az excel adatbázisban az AUTO_P, az AUTO_LC és/vagy az AUTO_C értéke 0, és/vagy a DIF_AUTO_GOSP nem 0 –, akkor az adott címre ki kell menjünk, és a hiányzó személyeket, lakást vagy épületet ki kell töltenünk. Ilyenkor is az RPL2021 xyz cím kérdőívét nyitjuk meg és a megfelelő hiányt pótoljuk.

Ha egy RPL2021 cím nincs meg a z_Autorecenzare címek között, az a háztartás nem vett részt az önkitöltéses szakaszban, így mindenképpen fel kell keressük őket.

Általános javaslat, hogy előbb azokra a címekre menjünk, ahol a személyi kérdőívek hiányoznak, akik nem vettek részt az önkitöltéses szakaszban, vagy nem érvényesítették a kérdőívüket. Ahol csak a lakás vagy az épület hiányos, azt hagyhatjuk a terepmunka végére. A népszámlálás legfontosabb célja, hogy körzetünkben minden személy meg legyen számolva, és ha ezt a célt elértük, akkor érdemes az energiákat a lakások, épületek adatainak javítására fordítani.

 

2. A tablet hibája miatt olyan címre keveredek, ahol azt állítják, ők már kitöltötték. Mit csináljak?

Kérd el a kitöltésekről (minden háztartástagra) az igazolást (Dovada), hogy valóban sikeres volt-e, vagy csak azt hiszik. Ha nekik nincs kéznél az igazolás, akkor a tableten lépj be böngészővel (Chrome) az internetre és https://dovrec.insse.ro/ oldalon a személyi számok, CNP-k alapján ellenőrizd, hogy valóban sikeres kitöltők-e. Ha igen, akkor lezárhatod a kérdőívet (lásd 1-es pont). Mondhatod, hogy csak ellenőrizned kell ezt, hogy nem-e maradt valaki a családból, köszönd meg a közreműködést.

3. Ha egy címen részleges önkitöltés történt az első szakaszban: van, aki kitöltötte, de van, aki nem (vagy valakié nem volt érvényesítve), mi az eljárás?

Több helyzet lehetséges:


a. Önkitöltéskor minden háztartástagot regisztráltak, de valakinek a kérdőívét nem érvényesítette a rendszer. Ha a háztartásfő kérdőíve nem érvényes, akkor azt újra lekérdezed, kitöltöd (beírásra kerül az összes háztartástag személyi száma is). Ha a háztartásfő kérdőíve rendben van, akkor is felvezeted mindenki személyi számát, akinek érvényes a kitöltött kérdőíve, azt jelölöd (autorecenzat), akinek pedig nem érvényes, azt újra kitöltöd.


b. Ha valaki teljesen kimaradt, akkor mindenképpen ki kell tölteni a háztartásfő és a kimaradt személy kérdőívét.


c. Többen is háztarásfőként voltak regisztrálva egy családból. Ebben az esetben érdemes a teljes háztartást, minden személyt újra kitölteni.

4. Hogyan lehet rákeresni az adott házszám kérdőívére? Hogy ne kelljen annyit görgetni, amíg megkapom…

Nagyon nehézkesen. A jobb felső sarokban van egy keresőgomb, azt kell megnyomni és beírni a házszámot, akkor kidobja az összes olyat, ahol a listán szerepel az adott szám. Tehát pl. a 30-as számra keresel, kidobja 300-ast 301-es stb. is. De mégse az összest…

5. Hogyan lehet felvenni új, a listán nem szereplő címet, háztartást?

A kérdőíveknél a keresőbe (jobb felső sarokban koppints a nagyítóra) be kell írni: „nelimitat”. Akkor előjön egy olyan kérdőív, amibe be lehet vezetni a listán nem szereplő címet és az ott levő személyeket. Ebben az esetben lokalizálni kell az új címet GPS-sel is, tehát ott kell lenned a helyszínen. Ilyen esetben előzőleg mindig egyeztess a főrecenzorral vagy a koordinátorral, hogy biztos a te körzetedhez tartozik-e az adott cím és nem egy más számlálókörzetben van-e.

6. Mi a teendő a GPS koordinátával?

Az GPS koordináta a létező címek esetén már előre be van írva, nincs vele tennivalód. Csak abban a ritka esetben kell megadni, ha új címet viszel fel („nelimitattal”). Ilyenkor ügyelj, hogy tényleg az új cím közelében legyél!

7. Cod_Grid es a Sub_Sector részleget hogy kell kitölteni?

A Cod grid-et sehogy! Üresen lehet hagyni és úgy véglegesíteni a kérdőívet. A legtöbb helyen a sub sectort is üresen kell hagyni. (Ha te pont olyan helyen dolgozol, ahol azt mondták ki kell tölteni, ott a papír térképen írja a számokat.)

8. Megcsinálok egy címet, szinkronizálok, de mégis piros marad a térképen. Mit rontottam el?

Semmit. Sajnos csak a jóváhagyás után fognak kizöldülni a kitöltött címek, nem rögtön…

9. Az iskolai végzettség rögzítésénél leáll a rendszer. Mit csináljak?

Türelem! A tanulmányok kérdés esetében, picit több időt vesz fel, amíg a rendszer betölti a háttér adatbázist, ennek mérete jelenti a problémát. Időigényes valóban ez a kérdés, de lassan betölt. Legyetek türelemmel, pillanatnyilag ez az egyetlen megoldás.

10. Valaki „csak” a valóságban él az adott címen, hivatalosan a papírjai máshova szólnak, hol kell összeírni?

Ahol valóságosan, ténylegesen él. A kérdőívben lesz majd kérdés, hogy a bejegyzett hivatalos lakhelye melyik településen van, azt ott meg kell adni.

11. Ha egy lakásban több háztartás él, mi a teendő?

Sajnos megyétől függ. Van, ahol be lehet írni, hogy több háztartás él azon a címen, de van, ahol új cím felvitelét kérik („nelimitattal”). Egyeztess a koordinátoroddal!

12. Igaz, hogy azokat is be kell írni, akik az elmúlt fél évben meghaltak?

Igen. A népszámlálás eszmei időpontja 2021. december 1., az akkori állapotot kell rögzíteni.

13. Mi a teendő, ha valakinek nincs személyi száma (CNP), például mert külföldi és nincs hivatalos tartózkodási engedélye?

Ha ideiglenes személyi száma sincs, akkor a CNP- helyére a következő képlet szerint kell beírni az adatokat: SAALLZZ999999, ahol férfiaknál S=1, nőknél S=2, utána a születési dátum (év, hónap, nap).

14. Kettős állampolgárok esetén be kell írni a magyar állampolgárságot?

Nem. A magyar állampolgárságot csak akkor kell beírni, ha az illetőnek kizárólag magyar állampolgársága van, és nincs román!

15. Az épületnek manzárdja van, mit kell az épület emeleteihez beírni?

A manzárd nem számít emeletnek, és a földszint plusz manzárdos épületet földszintes épületként kell rögzíteni, az épület emeleteihez 0-t kell beírni.

16. Hogyan tudom megállapítani egy adott munkahely főtevékenységét?

Használd a kétnyelvű (magyarul és románul is működő) keresőnket: https://www.nepszamlalas.ro/caen/

17. Nem tudom megtalálni, hogy egy foglalkozást, (pl. rendőr, fodrász) hogyan, milyen megnevezéssel is kell bevinni?

Csatlakozz a magyar számlálóbiztosok fórumához s kérdezd meg. Választ fogsz kapni. ????

18. Hogyan lehet magyarra váltani a nyelvet?

Jelenleg sehogy. Várjuk Bukarestből a javítást…

Addig használhatjátok a magyar nyelvű mintakérdőívet, ha nem volt a mappában, kérjétek párat nyomtatott formában. Itt elérhető, PDF változatban.

19. Nem kaptam „kopogtatócédulát” vagyis olyan papírocskát, amit ott hagyhatok a telefonszámommal, ha nem találok otthon senkit. Honnan szerezzek ilyet?

Írjon privát üzenetet és küldünk ilyen kopogtatócédula mintát word-ben és pdf-ben. Ha valaki használná, de nem tudja megoldani a nyomtatást, privát üzenetben vagy az office@nepszamlalas.ro-ra küldött e-mailben küldje el nevét, postai címét és azt, hogy hány darabra (oldal) van szüksége, és küldünk postán neki.

20. Mennyi fizetés jár a számlálóbiztosi munkáért?

A kifizetéseket a 1071/2020-as kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében az önkitöltés időszakában egy személyi kérdőív ára 7 lej, egy lakáskérdőívé pedig 3,5 lej volt, függetlenül a település típusától. Ezek bruttó összegek, 10%-os jövedelemadó terheli őket. Tehát kézbe 6,30, illetve 3,15 lejt fizetnek majd. Egy három személyes háztartás esetében tehát a nettó, kézbe kapott összeg így alakul: 3,15 lej a lakás + 3X6,30 lej, összesen 22,05 lej.

A terepen dolgozó számlálóbiztosok bérezése is ennyi, kivételt képeznek azok a települések, amelyek elszigeteltek vagy területileg szétszórtak, az itt dolgozó számlálóbiztosok bruttó 9 lejt kapnak a személyi, illetve 5 lejt a lakáskérdőívekre. A települések listája itt nézhető meg.

A kifizetések valószínűleg ősszel fognak megtörténni. A népszámlálás módszertana miatt külön kormányrendelet kell szülessen, amelyben megállapítják egyes településeknek járó összeget.

Elakadtál?