Gyakori kérdések

Miért fontos a népszámlálás?

A következő tíz évben a népszámlálás eredményeinek függvényében:

  • érvényesülnek nyelvhasználati és kisebbségi jogaink;
  • részesülnek oktatási és kulturális intézményeink az állami támogatásokból;
  • kapnak állami finanszírozást az egyházaink;
  • osztják szét a települések között a lakosságarányosan járó támogatásokat;
  • szervezhetik át a közigazgatást, változhatnak a településfejlesztési prioritások és támogatások;
  • változnak majd a lakhatással, a családdal, az oktatással, az egészségüggyel, a foglalkoztatottsággal, a szociális helyzettel kapcsolatos döntések.

Ezért fontos, hogy mindannyian részt vegyünk a népszámlálásban!

Mikor és hogyan zajlik a népszámlálás?

Jelenleg a népszámlálás második szakasza zajlik. Ez a hagyományos, személyes lekérdezési időszak, amikor számlálóbiztosok keresik fel lakásaikban mindazokat, akik az első, önkitöltéses szakaszban nem töltöttek ki kérdőívet, vagy a válaszaikat nem érvényesítette a Statisztikai Intézet rendszere. A népszámlálás 2022. július 17-én ér véget, viszont a számlálóbiztosok már június folyamán fel fogják venni a kapcsolatot az érintettekkel. Akik nem vettek részt az első szakaszban és a számlálóbiztos sem kereste meg őket június 27-ig, akkor azt jelezzék településük polgármesteri hivatalában.

Az első, önkitöltéses szakasz 2022. március 14. és május 27. között zajlott, amikor egy internetes felületen vagy egy települési összeíróponton saját magunk tölthettük ki a népszámlálási kérdőíveket.

Kire és mikorra vonatkozik?

Az idei népszámláláson az ország 2021. december 1-jei állapotát rögzítik, ez az úgynevezett referencia-időpont. Ezt úgy kell elképzelni, mintha ezen a dátumon készítenének egy fényképet az ország lakosságáról. Mindenkinek az akkori helyzetét kell rögzítenie: ha december 1-jén például még egyedülálló vagy házas, esetleg alkalmazott vagy munkanélküli voltál, akkor azt kell bediktálni. Fontos, hogy a 2021. december 1. után született gyerekeket nem lehet beírni, viszont a családtagok kötelesek rögzíteni az időközben elhunyt, de tavaly december 1-jén még életben lévő háztartástagot.

A népszámlálás azokra vonatkozik, akiknek szokásos tartózkodási helye Romániában volt a referencia-időpontban (az elmúlt 12 hónapban itt lakott, vagy itt szándékszik élni az elkövetkező 12 hónapban). Tehát az ideiglenesen külföldön tartózkodók jó részét is be kell írni: azokat, akik kétlaki életet élnek, idénymunkások vagy külföldön tanulnak, akik a közelmúltban telepedtek ki, vagy nemrég költöztek haza (a kérdőívben: időszakosan távollévők). Aki már régebb óta, életvitelszerűen külföldön él, szintén beírható mint háztartástag. Azonban a huzamosabb ideig távollévőként regisztráltak nem kapnak külön személyi kérdőívet, és nem számítanak majd be a lakosságba. A külföldön tartózkodók népszámlálási részvételéről itt találsz bővebb információkat.

Milyen kérdések lesznek?

A kérdőív négy részből áll: a lakásra, az épületre és a háztartásra vonatkozó fejezetekből, illetve annyi személyi űrlapból, ahányan a háztartásban laknak (jelenlévők és időszakosan távollévők). A személyi kérdőívek vége felé fognak szerepelni a számunkra kulcsfontosságú kérdések: az etnikum, az anyanyelv és a felekezet. Ezért ellenőrizd, hogy a számlálóbiztos jól vezette-e be ezeket az adataidat, mielőtt lezárja a kérdőívedet! A lakáskérdőívet csak a háztartásfőként regisztrált személyekre vonatkozóan kell kitölteni, másoknak csak a személyi kérdőívüket kell megválaszolniuk. A kérdőívek azonban nem egységesek, a feltett kérdések az adott ház, személy helyzetétől függően eltérőek.

Mi történik az adatainkkal?

A népszámlálási adatokat nem névhez/személyhez kötötten dolgozzák fel, a személyes adatok védelmét az Országos Statisztikai Intézet garantálja, ami azt jelenti, hogy egyéni, személyes adatok nem kerülhetnek nyilvánosságra. Az adatokhoz hozzáférő személyzet (számlálóbiztosok, ellenőrzők, feldolgozók) jogi felelősséggel tartoznak a személyes adatok bizalmas kezelését illetően.

Az adatvédelemre vonatkozó előírások a népszámlálási törvény VII. fejezetében olvashatók.

Kimaradhatunk a népszámlálásból?

A népszámláláson való részvétel állampolgári kötelesség, minden lakost és lakást megszámolnak. Ha valamilyen okból kifolyólag mégsem válaszolsz a kérdőívre (nem töltötted ki interneten, vagy külföldön tartózkodsz és a családtagok nem rögzítenek, vagy esetleg a számlálóbiztos nem talál otthon), akkor utólag „beemelnek” a népszámlálási adatbázisba. Ebben az esetben a legfontosabb adataidat nem rögzítik: nem lesz beírva a nemzetiséged, anyanyelved, vallásod. Ezért nagyon fontos, hogy fogadd a számlálóbiztost, és válaszolj a kérdőívre!

Elakadtál?